ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ